bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 

Шеста международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 10 - 14-ти Юни 2015

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Основните тематични направления на международната научна конференция FMNS2015 са:

- Математика

- Информатика

- География, екология и опазване на околната среда

- Компютърни технологии и инженеринг

- Физика

- Химия

- Методика на обучението

- Работен семинар "Възобновяеми енергийни източници"

 

 

Югозападен университетПриродно математически факултет