bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
СБОРНИК ДОКЛАДИ
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 

Шеста международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 10 - 14-ти Юни 2015

Поканени лектори:

 

Prof. Borislav Toshev, DSc (Bulgaria)

Prof. Latchesar Kostov, PhD (Bulgaria)

 

Югозападен университет Природо-математически факултет