bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 

Шеста международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 10 - 14-ти Юни 2015

ТАКСА ЗАПРАВОУЧАСТИЕ : FMNS-2015

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ
За един доклад - 100 €.
За два доклада - 120 €.
За придружаващи лица - 50 €.
За студенти - 20 €.

Таксата ще се заплаща в брой при регистрация за конференцията.

КОНФЕРЕНТНИ ТАКСИ (заплащане преди 20-ти Април 2015 год - банков превод)
За един доклад - 80 €.
За два доклада - 100 €.

Таксата включва достъп до сесиите на конференцията и всички дейности, кокто и коктейл за участниците, кафе-паузи, Сборник, Програма брошура, вечеря

Плащане по банков път:
Fibank
EUR - BG43FINV91503415415524
BGN - BG73FINV91503115415518
BIK: FINVBGSF
Subject: for FMNS2013

BIK: FINVBGSF

Бик: FINVBGSF
Да се уточни : за FMNS2015

За участници в конференцията от България, плащането може да се извършва в лева. Моля свържете се с организаторите на конференцията (fmns2015@swu.bg ) за повече информация !!

 

Югозападен университетПриродо-математически факултет