bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
СБОРНИК ДОКЛДОКЛАДИ
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 

Шеста международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 10 - 14-ти Юни 2015

ВАЖНИ ДАТИ :: ПМФ-2015


    10.03.2015–Подаване на формуляри за кандидатстване и на резюмета.

    20.03.2015–Представяне на пълни доклади.


    05.04.2015– Рецензии и уведомление за приемане на докладите за отпечатване.

Докладите представени и одобрени преди 30.04.2015 (с платени такси за правоучастие) ще бъдат публикувани в томовете с доклади на конференцията.

    10.06.2015–Пристигане и регистрация на участниците.

11. 06.2015 - Регистрация и церемония по откриване на конференцията, Доклади

12.06.2015 - Доклади

13.06.2015 - Социална програма


    14.06.2015–Отпътуване на участниците.

Югозападен университетПриродно математически факултет