bg_flagen_flag
ПОКАНЕНИ ЛЕКТОРИ
ПРОГРАМА
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
СБОРНИК ДОКЛАДИ
МИНИ-КОНФЕРЕНЦИЯ "Изследователският подход във висшето образование по математика и информатика"
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 

Шеста международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 10 - 14-ти Юни 2015

Шеста Международна конференция на ПМФ-2015
10 - 14.06.2015, Благоевград, БЪЛГАРИЯ

Международната конференция ПМФ-2015 се организира от Природо-математически факултет на ЮЗУ, Благоевград, БЪЛГАРИЯ.
Съорганизатори на конференцията са Съюзът на учените – клон Благоевград и Съюзът на математиците в България.

Официален език за публикации и Power Point презентации - Английски език.
Представяне на доклади - български или английски език.

Докладите, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в пет тома: математика и информатика, компютърни системи и инженеринг, физика и възобновяеми енергийни източници, химия, география екология и опазване на околната среда. Докладите по методология на обучението ще бъдат публикувани в томовете по съответните области на докладите.

Сборниците с доклади от конференцията ще бъдат изпратени за рефериране в съответните реферативни журнали.

По време на конференцията FMNS-2015 ще се проведе Мини-конференция „Изследователският подход във висшето образование по математика и информатика“ и Кръгла маса „Енергия и устойчиво развитие“.

По време на конференцията ще се отбележи тържествено 25-годишнината на Природо-математическия факултет.

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. дпн Иван Мирчев,
Ректор на ЮЗУ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:
Доц. д-р. Стефан Стефанов,
Декан на Природо-математически факултет
 

Адрес за кореспонденция:
Международна научна конференция
Природо-математически факултет
ТЕЛ. + +359-73-8889131,
+ 359-899190304 / 131
Кабинет 1464 66,ул." Ив. Михайлов" 2700 Благоевград, България

http://www.swu.bg/

ЗА КОНТАКТИ:

Доц. д-р Станко Щраков

E-MAIL: fmns2015@swu.bg
Техническа поддръжка:
Христина Ковачева : pmf@swu.bg

   

Страницата се поддържа от Станко Щраков и Григор Илиев.