bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
 
 

Шеста международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 10 - 14-ти Юни 2015

РЕГИСТРАЦИЯ :

РЕГИСТРАЦИЯ
Крайният срок за регистрация е 15-ти Април 2011 година. Ако имате намерение да участвате в конференцията, моля попълнете Регистрационната форма

Вход: За вече регистрирани потребители

Предплатените регистрации трябва да бъдат изпращани не по-късно от 15ти Април, 2011. Моля, използвайте една форма на човек. Ако имате някакви проблеми с регистрацията, моля свържете се с офиса на конференция по електронната поща на fmns2015@swu.bg

Югозападен университет Природно математически факултетУниверситетско изданиеЕлектронен журнал
©2011 Природо-математически факултет , Югозападен университет