bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
 
 
Четвърта международна научна конференция Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 8 - 11-ти Юни 2011

Трета международна научна конференция

Югозападен университет,
Природо-математически факултет, Благоевград, България - ПМФ
2009

Том 1 - Предварително издание ;

Том 1_Word

Ръководител ; Първа страница ; ISBN

Том 2 - Предварително издание ;

Том 2_Word

Ръководител ; Първа страница   

Югозападен университет Природо-математически факултет Университетско изданиеЕлекронен журнал
2011 Природо-математически факултет, Югозападен университет