bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
Пета международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 12 - 16-ти Юни 2013
УЧАСТИЕ НА ФИРМИ :: ПМФ-2013

Югозападен университетПриродно математически факултетУниверситетско изданиеЕлектронен журнал
2011 Природо-математически факултет , Югозападен университет