bg_flagen_flag
ПРОГРАМА
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
Пета международна конференция
Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 12 - 16-ти Юни 2013
СПОНСОРИ:

Carlsberg

Югозападен университет Природно математически факултет