bg_flagen_flag
ПРОИЗВОДСТВО
 
 
Четвърта международна научна конференция Югозападен университет,
Природо-математически Факултет, Благоевград, България 8 - 11-ти Юни 2011
Актуална информация

Редакционният съвет на списанието

Journal of applied electromagnetism

публикуванo от Черноморският съюз по приложен електгромагнетизъм ( BSUAE ) и Института по комуникации и компютърни системи към Националния технически университет на Атина, Атина, Гърция

има удоволствието да посвети един брой на списанието на Третата международна научна конференция FMNS 2009. Информация за конференцията и 5 доклади, представени на нея, ще бъдат публикувани в списанието.

Гост-редактори на този брoй са:

Доц. д-р Станко Щраков, - Факултет по математика и природни науки, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Д-р Марияна Николова Георгиева - Гросс, Щутгарт, Федерална Република Германия

Доц. д-р Георги Георгиев, - Факултет по математика и информатика в Университета на Велико Търново "С. св. Кирил и Методий"

Югозападен университетПриродно математически факултетУниверситетско изданиеЕлектронен журнал
2011 Природо-математически факултет , Югозападен университет